De Sprong - Deurne

De Sprong in Deurne is een school voor praktijkonderwijs en heeft als doel al haar leerlingen op een zo hoog mogelijk niveau competent maken voor de voor de leerling meest geschikte vervolgopleiding of baan. Tevens wil De Sprong een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de leerlingen tot een goed burger van deze maatschappij. De leerlingen leren zelfstandig te werken, eigen keuzes te maken en verantwoordelijkheid te nemen. De Sprong is in de eerste plaats gericht op een passende werkplek. Een beperkt aantal leerlingen stroomt ieder jaar door naar het mbo. In principe duurt de opleiding 4 jaar. Leerlingen krijgen een programma dat past bij hun mogelijkheden met vakken die gericht op de kennis die nodig is om aan de slag te kunnen op de arbeidsmarkt. Praktische vaardigheden maken een groot deel uit van het onderwijsprogramma. Deze vaardigheden helpen de leerlingen om zich te kunnen redden in de maatschappij. Er wordt veel geleerd in de praktijk, onder meer door bedrijfsbezoeken en (maatschappelijke) stages. Na het afronden van het praktijkonderwijs ontvangen de leerlingen het getuigschrift praktijkonderwijs.

Website

Klik hier om naar de website van De Sprong in Deurne te gaan.

Door internetbureau ROQUIN © 2024 AOS-OMO