Instelling Voortgezet Onderwijs - Deurne

IVO-Deurne is een samenwerkingsverband van vier deelscholen:

De deelscholen zijn gehuisvest binnen het zogenaamde onderwijsvierkant, ieder op een eigen deel van het terrein. Ze functioneren zo veel mogelijk zelfstandig en hebben elk een eigen onderwijskundige identiteit. Kenmerkend voor elke deelschool is de kleinschaligheid, die nog wordt versterkt door het werken met kerngroepen.

 

 

Door internetbureau ROQUIN © 2023 AOS-OMO