Studiemiddag AOS Zuidoost-Brabant

AOS ZOB - Een inspirerende leeromgeving voor onderwijsprofessionals

Een AOS-brede bijeenkomst voor stuurgroepleden, middenmanagers, HRM-medewerkers, onderzoekers, opleiders, deelnemers van het leeratelier, werkplekbegeleiders, docenten, studenten en andere belangstellenden.

Datum:    donderdag 6 oktober 2022    
Tijd:          13.30 tot 17.00 uur
Locatie:    Keukenconfessies, Klokgebouw 127, 5617 AB Eindhoven (Strijp S)

Met een nieuw opleidingsplan in de maak, willen we het nieuwe AOS-seizoen graag aftrappen met een studiemiddag, waarvoor iedereen die een rol speelt in de AOS Zuidoost-Brabant van harte is uitgenodigd.

Programma

13.00 uur
Inloop.

13.30 uur
Welkom en aansluitend een panelgesprek met medewerkers met verschillende rollen uit de diverse scholen van de AOS ZOB over het beroepsprofiel van de leraar in de AOS. Een schoolopleider, leraar, teamleider, onderzoekscoördinator, schoolleider, werkplekbegeleider en student gaan met elkaar in gesprek: Wat spreekt hen aan in het profiel? Wat betekent dit profiel voor het samen opleiden en professionaliseren van leraren en welke leeromgeving helpt daarbij?

14.30 uur
Interactieve presentatie door Christa Krijgsman Wat is er nodig opdat de scholen voor alle professionals een stimulerende leeromgeving worden? Christa Krijgsman doet onderzoek naar onder meer deze vraag. Zij schetst wat mogelijkheden.

15.30 uur
Gesprekken in horizontale groepen n.a.v. het panel en de presentatie over de vraag hoe we binnen het netwerk van AOS Zuidoost-Brabant een inspirerende leeromgeving kunnen stimuleren en hoe men persoonlijk kan bijdragen aan een inspirerende leeromgeving.

16.30 uur
Afsluitende netwerkborrel.

Aanmelden

Wil je graag deelnemen aan deze inspirerende studiedag? Meld je dan uiterlijk woensdag 28 september aan via onderstaande link:

Aanmelden voor de studiemiddag op donderdag 6 oktober 2022

Door internetbureau ROQUIN © 2023 AOS-OMO