Ons Middelbaar Onderwijs

Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) is een vereniging van voor voortgezet onderwijs scholen - van praktijkonderwijs tot gymnasium - in voornamelijk Noord-Brabant. De vereniging is opgericht in 1916. Elke school binnen OMO heeft zijn eigen karakter. Deze diversiteit vormt een gevarieerde bron voor het uitwisselen en delen van kennis en het samen leren en professionaliseren.

Over AOS - OMO

Iedere leerling verdient onderwijs dat hem of haar de beste toekomstkansen biedt. De opvatting van OMO is dat de kwaliteit van de docenten hierin een belangrijke rol speelt. OMO vindt het daarom belangrijk dat de professionele ontwikkeling van de leraar een doorlopende leerlijn vormt vanaf het moment dat hij start met de lerarenopleiding tot en met de fase van seniordocent. De academische opleidingsschool (AOS) is hiervoor een stimulerende  omgeving tijdens zijn hele loopbaan. De academische opleidingsscholen binnen OMO zijn stevig verankerd in de regio. En iedere AOS heeft haar eigen partnerschappen. Tegelijkertijd zoekt elke AOS samenwerking en kennisuitwisseling met de andere academische opleidingsscholen.

Opleiden

In een academische opleidingsschool wordt minimaal 40% van het curriculum van de lerarenopleiding uitgevoerd. Dat gebeurt in echte praktijksituaties. Opleiders van de lerarenopleidingen en de academische opleidingsscholen werken intensief samen om een stevige opleiding voor aankomende leraren  te verzorgen.

Begeleiden

Op iedere school werken deskundige leraren die zijn gecertificeerd om hun aanstaande collega’s te begeleiden. Bij deze werkplekbegeleiders en schoolopleiders ben je als student in goede handen. Zij ondersteunen jou bij de eerste stappen van je leraarschap.

Doorlopende leerlijn

Een academische school is meer dan de praktische leeromgeving voor leraren die op weg zijn naar hun diploma. Ook voor het begeleiden van beginnende docenten en de voortdurende professionalisering van meer ervaren collega’s is veel aandacht. Een academische opleidingsschool is er voor alle onderwijsprofessionals.

Praktijkonderzoek

Een speciale vorm van professionaliseren is het uitvoeren van een praktijkonderzoek. Binnen een AOS onderzoeken leraren hun eigen onderwijspraktijk. Het doel hiervan is om de leerkwaliteiten  van hun leerlingen te verbeteren. Ook studenten kunnen zich bij het praktijkonderzoek aansluiten.

Door internetbureau ROQUIN © 2024 AOS-OMO