Workshops eindfase

De hoofdvraag voor jou als student in de laatste fase van je opleiding is: Hoe word ik een bewust startbekwame leraar? Op dit deel van de AOS-site vind je de benodigde informatie om een extra stap in je ontwikkeling richting startbekwaam te kunnen maken. We bieden daartoe jaarlijks een groot scala aan workshops aan. Op deze plek vind je meer informatie over de workshops en kun je je inschrijven.

Inschrijven

De workshops vinden tijdens het schooljaar 2023-2024 plaats op vier donderdagmiddagen, in principe van 15.00 tot 17.00 uur:

  • 12 oktober 2023
  • 23 november 2023
  • 1 februari 2024
  • 28 maart 2024

Per datum worden er (één of) meerdere workshops aangeboden op verschillende locaties. Kies de workshop die jou het meeste aanspreekt en iets toevoegt aan jouw persoonlijke en professionele identiteitsontwikkeling. Lees eerst de workshopbeschrijvingen op deze pagina en klik dan hier om je in te schrijven. Dat gaat steeds per workshopronde. De workshopinformatie en het inschrijfformulier worden telkens weer vernieuwd als er een ronde voorbij is.

Motivatie

Hieronder motiveren we waarom we Persoonlijke en Professionele Identiteitsontwikkeling (PPI) zo belangrijk vinden en waarom we jou stimuleren om aan de workshops deel te nemen.

Beroepsbeeld
Binnen de AOS is een beroepsbeeld geformuleerd voor alle leraren:

Het beroep van leraar is dynamisch. Het is de kerntaak van de leraar om het leren van de leerlingen te stimuleren en te ondersteunen. Passie, enthousiasme voor de leerlingen en voor het beroep en een onderzoekende houding vormen het hart van zijn professionele identiteit. Als pedagoog weet de leraar om te gaan met de verschillen tussen leerlingen (met betrekking tot hun achtergronden, talenten en leerbehoeften).

De leraar is in de verschillende fases van zijn loopbaan een ontwikkelingsgerichte en wendbare professional die denkt vanuit kansen en mogelijkheden. Zijn handelen is gefundeerd op een actuele en solide onderwijskundige, vakinhoudelijke en- didactische basis en sluit aan bij de veranderende samenleving. (Kwaliteitskader Samen Opleiden & Inductie en werkwijze peer review, dec 2021)


Persoonlijke en Professionele Identiteitsontwikkeling (PPI)
Wij creëren voor jou als student een rijke en stimulerende leeromgeving, die uitnodigt tot zelfverantwoordelijk en onderzoekend leren en handelen. We vinden het belangrijk dat jij het beroep van leraar ontdekt en vormgeeft vanuit jouw eigen kwaliteiten en identiteit. De leeromgeving, mogelijkheden, activiteiten, begeleiding en ondersteuning staan ten dienste van jouw Persoonlijke en Professionele Identiteitsontwikkeling (PPI). Jij bent de eigenaar van jouw eigen leerproces.

We scheppen binnen de AOS een gezonde en veilige leeromgeving, waarin jij als student de ‘lead’ kunt nemen en je eigen identiteit verder kunt ontwikkelen door persoonlijke ervaringen en het volgen van workshops. De keuze voor de workshops komt voort uit de keuze voor de leerdoelen die tijdens het laatste jaar van de studie centraal staan. Ook de school exchange kan hierin een belangrijke rol spelen.

Ronde 3 - Donderdag 1 februari 2024

Workshop 1: Positive Behavior Support

Workshopleider: Tom Loeffen en Manon Lambregts
Plaats: Elzendaalcollege Gennep
Datum: Donderdag 1 februari 2024
Tijd: Van 15.00 tot 17.00 uur


Hoe ziet de bijeenkomst eruit?

Niet zomaar drie woorden, het zijn de drie pijlers waarop het pedagogische klimaat in en om school gefundeerd is. Drie woorden die gelijk zichtbaar zijn, wanneer je het Elzendaalcollege Gennep binnenstapt. Wanneer je een rondje door de school loopt is het visueel zichtbaar dat er met gedragsafspraken gewerkt wordt op deze school. PBS – staat voor Positive Behaviour Support. Geen zorgen, het betekent niet dat je als docent je leerlingen ten allen tijde positief benaderd of dat iedereen enkel positief naar elkaar is. Het zegt meer over openheid, transparantie, duidelijkheid en vooral verwachtingen.

Waarom zou je deelnemen?
Na deze bijeenkomst heb je concrete aandachtspunten die je gelijk in je eigen lessen toe kan passen en ben je misschien wel extra nieuwsgierig naar deze aanpak.

Aantal deelnemers?
Het minimum aantal deelnemers voor deze workshop is 10.

Workshop 2: Het tienerbrein

Workshopleider: Mieke van Dijk
Plaats: Fioretti College Veghel
Datum: Donderdag 1 februari 2024
Tijd: Van 15.00 tot 17.00 uur


Hoe ziet de bijeenkomst eruit?
Tijdens deze workshop gaan we ons verdiepen in het leren van de leerlingen rekening houdend met het tienerbrein aan de hand van theoretische onderbouwing van o.a. Jelle Jolles, Eveline Crone en de 6 breinprincipes volgens BCL. De theorie wordt op een activerende wijze aangeboden en daarna ga je zelf aan de slag om deze theorie toe te passen tijdens je lessen.

Waarom zou je deelnemen?
Als je meer weet over het puberbrein en de wijze waarop de leerlingen het beste leren volgens de kennis over het puberbrein, kun je het leerrendement van jouw leerlingen verhogen.

Wat vragen we van je?
Een actieve houding tijdens de workshop, waarbij je jezelf afvraagt welke mogelijkheden je ziet om jouw lessen te optimaliseren.

En daarna?
Maak je twee lesvoorbereidingen aan de hand van de kennis die je hebt opgedaan tijdens de workshop en gaat deze lessen in de praktijk uitvoeren. Na iedere les schrijf je een reflectie.

Workshop 3: Lesson Study


Workshopleider: Bart Habraken
Plaats: Eckartcollege Eindhoven
Datum: Donderdag 1 februari 2024
Tijd: Van 15.15 tot 17.00 uur


Hoe ziet de bijeenkomst eruit?

Lesson Study is een professionaliseringsaanpak, die z'n oorsprong heeft in Japan. Inmiddels heeft de aanpak z'n weg gevonden in veel andere landen, waaronder Nederland. Het is geschikt voor alle onderwijsniveaus, van primair tot hoger onderwijs. In Lesson Study staat de eigen onderwijspraktijk centraal. Een team van minimaal vier leraren ontwerpt een les, die ze vervolgens uitproberen. De focus daarbij ligt op de leeropbrengst van de leerlingen en dus niet op de docent. Eén leraar geeft de gezamenlijk ontwikkelde les in de klas, de anderen observeren. Daarna kijken ze samen wat goed ging en wat beter kan bij het leren van de leerlingen. Alle teamleden gebruiken de inzichten in hun lessen.

Waarom zou je deelnemen?
Voor leraren (in opleiding) die graag nadenken over hun eigen onderwijs en wat het doet met hun leerlingen. Op deze wijze kun je je onderwijs verbeteren.

Wat vragen we van je?
Actieve deelname en bereidheid om uit te wisselen.

Aantal deelnemers?
Het minimum aantal deelnemers voor deze workshop is 5 en het maximum is 20.

Door internetbureau ROQUIN © 2024 AOS-OMO