Workshops eindfase

De hoofdvraag voor jou als student in de laatste fase van je opleiding is: Hoe word ik een bewust startbekwame leraar? Op dit deel van de AOS-site vind je de benodigde informatie om een extra stap in je ontwikkeling richting startbekwaam te kunnen maken. We bieden daartoe jaarlijks een groot scala aan workshops aan. Op deze plek vind je meer informatie over de workshops en kun je je inschrijven.

Inschrijven

De workshops vinden tijdens het schooljaar 2023-2024 plaats op vier donderdagmiddagen van 15.00 tot 17.00 uur:

  • 12 oktober 2023
  • 23 november 2023
  • 1 februari 2024
  • 28 maart 2024

Per datum worden er (één of) meerdere workshops aangeboden op verschillende locaties. Kies de workshop die jou het meeste aanspreekt en iets toevoegt aan jouw persoonlijke en professionele identiteitsontwikkeling. Lees eerst de workshopbeschrijvingen op deze pagina en klik dan hier om je in te schrijven. Dat gaat steeds per workshopronde. De workshopinformatie en het inschrijfformulier worden telkens weer vernieuwd als er een ronde voorbij is.

Motivatie

Hieronder motiveren we waarom we Persoonlijke en Professionele Identiteitsontwikkeling (PPI) zo belangrijk vinden en waarom we jou stimuleren om aan de workshops deel te nemen.

Beroepsbeeld
Binnen de AOS is een beroepsbeeld geformuleerd voor alle leraren:

Het beroep van leraar is dynamisch. Het is de kerntaak van de leraar om het leren van de leerlingen te stimuleren en te ondersteunen. Passie, enthousiasme voor de leerlingen en voor het beroep en een onderzoekende houding vormen het hart van zijn professionele identiteit. Als pedagoog weet de leraar om te gaan met de verschillen tussen leerlingen (met betrekking tot hun achtergronden, talenten en leerbehoeften).

De leraar is in de verschillende fases van zijn loopbaan een ontwikkelingsgerichte en wendbare professional die denkt vanuit kansen en mogelijkheden. Zijn handelen is gefundeerd op een actuele en solide onderwijskundige, vakinhoudelijke en- didactische basis en sluit aan bij de veranderende samenleving. (Kwaliteitskader Samen Opleiden & Inductie en werkwijze peer review, dec 2021)


Persoonlijke en Professionele Identiteitsontwikkeling (PPI)
Wij creëren voor jou als student een rijke en stimulerende leeromgeving, die uitnodigt tot zelfverantwoordelijk en onderzoekend leren en handelen. We vinden het belangrijk dat jij het beroep van leraar ontdekt en vormgeeft vanuit jouw eigen kwaliteiten en identiteit. De leeromgeving, mogelijkheden, activiteiten, begeleiding en ondersteuning staan ten dienste van jouw Persoonlijke en Professionele Identiteitsontwikkeling (PPI). Jij bent de eigenaar van jouw eigen leerproces.

We scheppen binnen de AOS een gezonde en veilige leeromgeving, waarin jij als student de ‘lead’ kunt nemen en je eigen identiteit verder kunt ontwikkelen door persoonlijke ervaringen en het volgen van workshops. De keuze voor de workshops komt voort uit de keuze voor de leerdoelen die tijdens het laatste jaar van de studie centraal staan. Ook de school exchange kan hierin een belangrijke rol spelen.

Ronde 1 - Donderdag 12 oktober 2023

Workshop 1: Klassenmanagement

Workshopleiders: Jos Trimpe & Manuela Specht
Plaats: Merletcollege Cuijk
Datum: Donderdag 12 oktober 2023
Tijd: Van 15.00 tot 17.00 uur


Hoe ziet de bijeenkomst eruit?
Dat een goede les gepaard gaat met een goed klassenklimaat is inmiddels geen twijfel meer over mogelijk. Maar het realiseren van een goed klassenklimaat is vaak gemakkelijker gezegd dan gedaan. Tijdens deze bijeenkomst gaan we werken vanuit een klein theoretisch kader om vervolgens de stap te maken naar de praktijk. Door middel van rollenspellen gaan we onverwachte situaties in praktijk brengen en door middel van het spelen zoeken naar de juiste oplossingen.

Waarom zou je deelnemen?
Je zult ervaren dat niet standaard één oplossing de juiste zal zijn, maar dat juist een scala van mogelijkheden tot een oplossing kan behoren.

Wat vragen we van je?
Actieve deelname tijdens de rollenspellen.

Aantal deelnemers
De workshop gaat door bij minimaal 15 deelnemers. Het maximaal aantal deelnemers is 30. Je ontvangt hierover bericht.

Workshop 2: Leerlingfeedback

Workshopleider: Twan van de Wetering
Plaats: Zwijsen College Veghel
Datum: Donderdag 12 oktober 2023
Tijd: Van 15.00 tot 17.00 uur


Hoe ziet de bijeenkomst eruit?
Je krijgt een instructie over de tool Luisteren naar Leerlingen (Van Ravensteijn & Van de Wetering, 2017) waarmee je je lespraktijk kunt verbeteren op basis van feedback van je leerlingen en persoonlijke gesprekken daarover.

Waarom zou je deelnemen?
Zijn je lessen perfect? Zeker weten? Een goede docent werkt continu aan de ontwikkeling van zijn of haar lessen en docentschap om de praktijk zowel voor hem-/haarzelf als de leerlingen te blijven verbeteren.

Wat vragen we van je?
Openheid en de bereidheid over soms confronterende zaken binnen je lessen te spreken, daarop te reflecteren en doelen op te stellen voor de toekomst. Dit gebeurt in één-op-één gesprekken.

En daarna?
Op basis van de opgestelde doelen ga je je lespraktijk aanpassen en later in het jaar ga je je leerlingen weer bevragen en checken of de aanpassingen de gewenste effecten hebben gehad voor jezelf en de leerlingen.

Workshop 3: Theorie aan praktijk

Workshopleider: -
Plaats: -
Datum: Donderdag 12 oktober 2023
Tijd: Van 15.00 tot 17.00 uur


Hoe ziet de bijeenkomst eruit?
Deze informatie volgt binnenkort.

Waarom zou je deelnemen?
Deze informatie volgt binnenkort.

Wat vragen we van je?
Deze informatie volgt binnenkort.

En daarna?
Deze informatie volgt binnenkort.

 

 

 

Door internetbureau ROQUIN © 2023 AOS-OMO