Workshops eindfase

De hoofdvraag voor jou als student in de laatste fase van je opleiding is: Hoe word ik een bewust startbekwame leraar? Op dit deel van de AOS-site vind je de benodigde informatie om een extra stap in je ontwikkeling richting startbekwaam te kunnen maken. We bieden daartoe jaarlijks een groot scala aan workshops aan. Op deze plek vind je meer informatie over de workshops en kun je je inschrijven.

Inschrijven

De workshops vinden tijdens het schooljaar 2022-2023 plaats op vier donderdagmiddagen van 15.00 tot 17.00 uur:

  • Donderdag 6 oktober 2022
  • Donderdag 24 november 2022
  • Donderdag 2 februari 2023
  • Donderdag 30 maart 2023

Per datum worden er (één of) meerdere workshops aangeboden op verschillende locaties. Kies de workshop die jou het meeste aanspreekt en iets toevoegt aan jouw persoonlijke en professionele identiteitsontwikkeling. Lees eerst de workshopbeschrijvingen op deze pagina en klik dan hier om je in te schrijven voor maximaal vier workshops (één per ronde/datum).

Motivatie

Hieronder motiveren we waarom we Persoonlijke en Professionele Identiteitsontwikkeling (PPI) zo belangrijk vinden en waarom we jou stimuleren om aan de workshops deel te nemen.

Beroepsbeeld
Binnen de AOS is een beroepsbeeld geformuleerd voor alle leraren:

Het beroep van leraar is dynamisch. Het is de kerntaak van de leraar om het leren van de leerlingen te stimuleren en te ondersteunen. Passie, enthousiasme voor de leerlingen en voor het beroep en een onderzoekende houding vormen het hart van zijn professionele identiteit. Als pedagoog weet de leraar om te gaan met de verschillen tussen leerlingen (met betrekking tot hun achtergronden, talenten en leerbehoeften).

De leraar is in de verschillende fases van zijn loopbaan een ontwikkelingsgerichte en wendbare professional die denkt vanuit kansen en mogelijkheden. Zijn handelen is gefundeerd op een actuele en solide onderwijskundige, vakinhoudelijke en- didactische basis en sluit aan bij de veranderende samenleving. (Kwaliteitskader Samen Opleiden & Inductie en werkwijze peer review, dec 2021)


Persoonlijke en Professionele Identiteitsontwikkeling (PPI)
Wij creëren voor jou als student een rijke en stimulerende leeromgeving, die uitnodigt tot zelfverantwoordelijk en onderzoekend leren en handelen. We vinden het belangrijk dat jij het beroep van leraar ontdekt en vormgeeft vanuit jouw eigen kwaliteiten en identiteit. De leeromgeving, mogelijkheden, activiteiten, begeleiding en ondersteuning staan ten dienste van jouw Persoonlijke en Professionele Identiteitsontwikkeling (PPI). Jij bent de eigenaar van jouw eigen leerproces.

We scheppen binnen de AOS een gezonde en veilige leeromgeving, waarin jij als student de ‘lead’ kunt nemen en je eigen identiteit verder kunt ontwikkelen door persoonlijke ervaringen en het volgen van workshops. De keuze voor de workshops komt voort uit de keuze voor de leerdoelen die tijdens het laatste jaar van de studie centraal staan. Ook de school exchange kan hierin een belangrijke rol spelen.

Ronde 1 - Donderdag 6 oktober 2022

Workshop 1: Klassenmanagement

Workshopleiders: Jos Trimpe & Manuela Specht
Plaats: Elzendaalcollege Boxmeer)
Datum: Donderdag 6 oktober 2022
Tijd: Van 15.00 tot 17.00 uur


Hoe ziet de bijeenkomst eruit?
Dat een goede les gepaard gaat met een goed klassenklimaat is inmiddels geen twijfel meer over mogelijk. Maar het realiseren van een goed klassenklimaat is vaak gemakkelijker gezegd dan gedaan. Tijdens deze bijeenkomst gaan we werken vanuit een klein theoretisch kader om vervolgens de stap te maken naar de praktijk. Door middel van rollenspellen gaan we onverwachte situaties in praktijk brengen en door middel van het spelen zoeken naar de juiste oplossingen.

Waarom zou je deelnemen?
Je zult ervaren dat niet standaard één oplossing de juiste zal zijn, maar dat juist een scala van mogelijkheden tot een oplossing kan behoren.

Wat vragen we van je?
Actieve deelname tijdens de rollenspellen.

Aantal deelnemers
De workshop gaat door bij minimaal 15 deelnemers. Het maximaal aantal deelnemers is 30. Je ontvangt hierover bericht.

Ronde 2 - Donderdag 24 november 2022

Workshop 1: Leerlingfeedback

Workshopleider: Twan van de Wetering
Plaats: Zwijsen College Veghel
Datum: Donderdag 24 november 2022
Tijd: Van 15.00 tot 17.00 uur


Hoe ziet de bijeenkomst eruit?
Je krijgt een instructie over de tool Luisteren naar Leerlingen (Van Ravensteijn & Van de Wetering, 2017) waarmee je je lespraktijk kunt verbeteren op basis van feedback van je leerlingen en persoonlijke gesprekken daarover.

Waarom zou je deelnemen?
Zijn je lessen perfect? Zeker weten? Een goede docent werkt continu aan de ontwikkeling van zijn of haar lessen en docentschap om de praktijk zowel voor hem-/haarzelf als de leerlingen te blijven verbeteren.

Wat vragen we van je?
Openheid en de bereidheid over soms confronterende zaken binnen je lessen te spreken, daarop te reflecteren en doelen op te stellen voor de toekomst. Dit gebeurt in één-op-één gesprekken.

En daarna?
Op basis van de opgestelde doelen ga je je lespraktijk aanpassen en later in het jaar ga je je leerlingen weer bevragen en checken of de aanpassingen de gewenste effecten hebben gehad voor jezelf en de leerlingen.

Workshop 2: Pedagogisch tact

Workshopleider: Clemens Geenen
Plaats: Fioretti College Veghel
Datum: Donderdag 24 november 2022
Tijd: Van 15.00 tot 17.00 uur


Hoe ziet de bijeenkomst eruit?
Tijdens deze workshop gaan we kijken naar: Welke leraar wil ik zijn? Met welke pedagogische tact kan ik leerlingen benaderen en kan ik, als docent, bijdragen aan een veilige omgeving? Pedagogisch tact gaat uit van het principe het juiste doen op het goede moment, ook in de ogen van de leerlingen.

Waarom zou je deelnemen?

Door op een andere manier te kijken naar jouw pedagogische handelen, kan deze workshop eraan bijdragen dat je tot nieuwe inzichten komt en daardoor een betere relatie met je leerlingen krijgt.

Wat vragen we van je?
Tijdens de workshop actief deelnemen aan de opdrachten en vragen naar aanleiding van dit thema.

En daarna?
Reflecteer je minimaal 2 keer jouw pedagogische handelen in de klas vanuit de inzichten die je aangereikt zijn in de workshop.

Workshop 3: Lesson Study

Workshopleider: Bart Habraken
Plaats: Eckartcollege Eindhoven
Datum: Donderdag 24 november 2022
Tijd: Van 15.00 tot 17.00 uur


Hoe ziet de bijeenkomst eruit?
Lesson Study is een professionaliseringsaanpak, die z'n oorsprong heeft in Japan. Inmiddels heeft de aanpak z'n weg gevonden in veel andere landen, waaronder Nederland. Het is geschikt voor alle onderwijsniveaus, van primair tot hoger onderwijs. In Lesson Study staat de eigen onderwijspraktijk centraal. Een team van minimaal vier leraren ontwerpt een les, die ze vervolgens uitproberen. De focus daarbij ligt op de leeropbrengst van de leerlingen en dus niet op de docent. Eén leraar geeft de gezamenlijk ontwikkelde les in de klas, de anderen observeren. Daarna kijken ze samen wat goed ging en wat beter kan bij het leren van de leerlingen. Alle teamleden gebruiken de inzichten in hun lessen.

Waarom zou je deelnemen?
Voor leraren (in opleiding) die graag nadenken over hun eigen onderwijs en wat het doet met hun leerlingen. Op deze wijze kun je je onderwijs verbeteren.

Wat vragen we van je?
Actieve deelname en bereidheid om uit te wisselen.

Aantal deelnemers?
Maximaal 20 deelnemers

Ronde 3 - Donderdag 2 februari 2023

Workshop 1: Groepsdynamiek

Workshopleider: Renée Heynen
Plaats: Metameer Boxmeer
Datum: Donderdag 2 februari 2023
Tijd: Van 15.00 tot 17.00 uur

Hoe ziet de bijeenkomst eruit?
Na een aantal weken heb je een redelijk zicht op hoe de leerlingen in je klassen zich tot elkaar verhouden. Toch lijkt het alsof er andere krachten ook een rol spelen en je niet op alles voldoende grip kunt krijgen. Sommige leerlingen hebben altijd commentaar op elkaar. Eentje lijkt de pispaal, maar je begrijpt niet zo goed waarom. Is je groep veilig genoeg voor alle leerlingen en wat is jouw rol daarin? We gaan kijken naar de verschillende rollen die leerlingen in een groep kunnen innemen en de invloed die jij als leraar hierop kunt uitoefenen.

Waarom zou je deelnemen?
Je hebt voldoende tools om grip op de klas te krijgen maar toch lukt dit niet altijd. Als je geïnteresseerd bent in wat er zou kunnen spelen in de groep en hoe de toegekende rollen invloed hebben op jouw klassenmanagement, ben je van harte welkom bij deze workshop. Uiteraard kijken we ook naar de mogelijkheden die je hebt om juist gebruik te maken van deze rollen in je klassenmanagement.

Wat vragen we van je?
Iedere deelnemer neemt een fotolijst en klassenplattegrond mee van de klas waar je soms wat moeite mee hebt.

En daarna?
Zien we graag in de weekreflecties de verwerking van de leerervaringen terug (met een licht theoretische onderbouwing). Ook kunnen verworvenheden uit deze bijeenkomst helpen bij het verhelderen van je leervraag bij je inbreng tijdens de intervisie- of video intervisie-bijeenkomsten.

Workshop 2: Het tienerbrein

Workshopleider: Mieke van Dijk
Plaats: Fioretti College Veghel
Datum: Donderdag 2 februari 2023
Tijd: Van 15.00 tot 17.00 uur


Hoe ziet de bijeenkomst eruit?
Tijdens deze workshop gaan we ons verdiepen in het leren van de leerlingen rekening houdend met het tienerbrein aan de hand van theoretische onderbouwing van o.a. Jelle Jolles, Eveline Crone en de 6 breinprincipes volgens BCL. De theorie wordt op een activerende wijze aangeboden en daarna ga je zelf aan de slag om deze theorie toe te passen tijdens je lessen.

Waarom zou je deelnemen?
Als je meer weet over het puberbrein en de wijze waarop de leerlingen het beste leren volgens de kennis over het puberbrein, kun je het leerrendement van jouw leerlingen verhogen.

Wat vragen we van je?
Een actieve houding tijdens de workshop, waarbij je jezelf afvraagt welke mogelijkheden je ziet om jouw lessen te optimaliseren.

En daarna?
Maak je twee lesvoorbereidingen aan de hand van de kennis die je hebt opgedaan tijdens de workshop en gaat deze lessen in de praktijk uitvoeren. Na iedere les schrijf je een reflectie.

Workshop 3: Hoe breng ik nieuwe ontwikkelingen over en ga ik ermee aan de slag?

Workshopleider: Loes Sampers
Plaats: Nuenens College in Nuenen
Datum: Donderdag 2 februari 2023
Tijd: Van 16.00 tot 17.00 uur
Aantal deelnemers: Maximaal 20

Hoe ziet de bijeenkomst eruit?
We gaan samen vragen beantwoorden uit je eigen praktijk en uit de praktijk van de workshopleider. Waarom zou je nieuwe ontwikkelingen over willen brengen? Is dit al ooit eens gelukt in je eigen leven (hoeft niet werkgerelateerd te zijn)? Wat zijn dan de vaardigheden die je nodig hebt om ideeën ook daadwerkelijk tot werkelijkheid te brengen? Vervolgens gaan we een hedendaags realistisch idee gezamenlijk omzetten naar de praktijk? Welke stappen zijn nodig en wat moet je vooral niet doen? In deze workshop gaan we geen theorie behandelen en er zal weinig gezonden worden vanuit de workshopleider. Dus heb je zin in een verbaal actieve workshop waar we allen van kunnen leren dan ben je van harte welkom op het Nuenens College.

Waarom zou je deelnemen?
Onderwijs staat nooit stil en er valt altijd iets te ontwikkelen in je school met of zonder de omgeving. Maar hoe krijg je deze ideeën en ontwikkelingen dan omgezet in werkelijkheid? Hier gaan we zonder theoretisch kader, maar met ervaringen van ons allen naar op zoek.

Wat vragen we van je?
Een verbale actieve deelname, waarbij je kunt luisteren naar anderen en niet meteen een waardeoordeel hebt en toch kritisch bent. Daarnaast een relatie idee of ontwikkeling op werk/ stage gebied waar je nog mee aan de slag moet gaan.

En daarna?
Als je na de bijeenkomst nog behoefte hebt aan een onafhankelijk sparmoment, dan zorgen we ervoor dat dit gaat gebeuren.

Workshop 4: Positive Behavior Support

Workshopleider: Werkgroep PBS
Plaats: Elzendaalcollege Gennep
Datum: Donderdag 2 februari 2022
Tijd: Van 15.00 tot 17.00 uur


Hoe ziet de bijeenkomst eruit?
Niet zomaar drie woorden, het zijn de drie pijlers waarop het pedagogische klimaat in en om school gefundeerd is. Drie woorden die gelijk zichtbaar zijn, wanneer je het Elzendaalcollege Gennep binnenstapt. Wanneer je een rondje door de school loopt is het visueel zichtbaar dat er met gedragsafspraken gewerkt wordt op deze school. PBS – staat voor Positive Behaviour Support. Geen zorgen, het betekent niet dat je als docent je leerlingen ten allen tijde positief benaderd of dat iedereen enkel positief naar elkaar is. Het zegt meer over openheid, transparantie, duidelijkheid en vooral verwachtingen.

Waarom zou je deelnemen?
Na deze bijeenkomst heb je concrete aandachtspunten die je gelijk in je eigen lessen toe kan passen en ben je misschien wel extra nieuwsgierig naar deze aanpak.

Ronde 4 - Donderdag 30 maart 2023

Workshop 1: Solliciteren

Workshopleider 1: Janneke Smits (Interim Hoofd P&O Elzendaalcollege)
Workshopleider 2: Saskia Lemmers-Boots (Schoolopleider Gennep)
Plaats: Elzendaalcollege Boxmeer
Datum: Donderdag 30 maart 2023
Tijd: Van 15.00 tot 17.00 uur

Hoe ziet de bijeenkomst eruit?
Nu het einde van je studie in zicht komt en een aanstelling als docent steeds dichterbij komt, is het fijn om te weten waar je bij een sollicitatie, het schrijven van een brief of een CV, rekening mee moet houden. Daarnaast is het belangrijk dat jij eigenaar bent van jouw eigen pad en daarmee op de hoogte bent van de meeste relevante cao-ontwikkelingen voor startende docenten. Deze bijeenkomst geeft je inzicht waar een werkgever bij jouw sollicitatie op let en waar je aandachtspunten liggen om jezelf krachtig en authentiek neer te zetten tijdens een sollicitatie.

Waarom zou je deelnemen?
Je krijgt inzicht in de werkgeverskant van een sollicitatieprocedure en krijgt handvaten aangereikt die je helpen om zelfverzekerd te gaan solliciteren.

Wat vragen we van je?
We vragen je een actueel CV en een voorbeeldbrief mee te nemen.

En daarna?
Kun je de opgedane kennis gebruiken bij je weg te vinden op de arbeidsmarkt én je start als docent.

Workshop 2: Bezinning & Kernkwaliteiten

Workshopleider: Eckartcollege Eindhoven
Plaats: Anja van den Berg
Datum: Donderdag 30 maart 2023
Tijd: Van 15.00 tot 17.00 uur


Hoe ziet de bijeenkomst eruit?
Tijdens de bijeenkomst gaan we aan de slag met ontdekken en/of verder uitwerken van je kernkwaliteiten. Met de nadruk op hoe kun je deze inzetten in je dagelijkse onderwijspraktijk. Door jezelf beter te leren kennen, versterk je immers je persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Waarom zou je deelnemen?
Je krijgt antwoord op de volgende vragen:

- Kernkwaliteit: Waarover krijg ik regelmatig complimenten? Wat maakt mij tot wie ik ben?
- Valkuil: Wat zou ik minder moeten doen en uit zich als ik gestrest ben? Wat is de kwaliteit waar ik soms te ver in doorschiet?
- Uitdaging: Wat zou ik eigenlijk meer moeten doen? Wat is het tegenovergestelde van mijn valkuil?
- Allergie: Welk gedrag van anderen irriteert me mateloos? Wat is het tegenovergestelde van mijn kernkwaliteit?

Wat vragen we van je?
We vragen tijdens de workshop een open en actieve houding.

En daarna?
Na de workshop heb je beter zicht op je kernkwaliteiten, valkuilen, uitdagingen en allergieën.

Door internetbureau ROQUIN © 2023 AOS-OMO