Cambreur - Dongen

Waar staat het Cambreur voor? We gaan uit van een optimistische mensvisie. In onze vorming kiezen we als basis het vertrouwen in het goede van de mens. We verzorgen onderwijs voor de mens, voor iedere mens en voor de gehele mens. Dat betekent dat we iedere leerling welkom heten en aandacht hebben voor hoofd, hart en handen. Wij willen leerlingen de kunst van het leven leren. Mens-zijn krijgt vorm in de ontmoeting met de ander/Ander. Hierin ontwikkelt de mens zich van individu tot persoon. Betrokken op elkaar. Om als zorgzame en democratische burgers te kunnen participeren in de hedendaagse en toekomstige samenleving is het van belang hierover kennis en vaardigheden te ontwikkelen. Het leren vindt plaats in ons nieuwe schoolgebouw. Mooi, eigentijds met een eigen karakter. Speciaal ingerichte lokalen voor vakspecifieke doeleinden, zoals een sience lab, biologie vleugel, muzieklokaal, keuken en een collegezaal.  

Thuis zijn, samen, ambitie, groei en eigenaarschap

Dit zijn onze 5 kernwaarden. We gaan uit van een optimistische mensvisie. In onze vorming kiezen we als basis het vertrouwen in het goede van de mens. We verzorgen onderwijs voor de mens, voor iedere mens en voor de gehele mens. Dat betekent dat we iedere leerling welkom heten en aandacht hebben voor hoofd, hart en handen. Wij willen leerlingen de kunst van het leven leren. Mens-zijn krijgt vorm in de ontmoeting met de ander/Ander. Hierin ontwikkelt de mens zich van individu tot persoon. Betrokken op elkaar. Om als zorgzame en democratische burgers te kunnen participeren in de hedendaagse en toekomstige samenleving is het van belang hierover kennis en vaardigheden te ontwikkelen. Het leren vindt plaats in ons nieuwe schoolgebouw. Mooi, eigentijds met een eigen karakter. Speciaal ingerichte lokalen voor vakspecifieke doeleinden, zoals een sience lab, biologie vleugel, muzieklokaal, keuken en een collegezaal. Voor werkplekleren (OidS) kunnen studenten terecht op alle niveaus, van vmbo tot en met vwo. Je wordt begeleid door een team van drie specialisten, een werkplekbegeleider, een schoolopleider en een instituutsopleider. Werkplekleren bij ons op school geeft je zicht op wie jij bent als leraar. We zijn ook een TTO-school. We geven voorrang aan voltijdstudenten in het algemeen en studenten die zich speciaal voorbereiden voor het TTO (bv. BEES traject). De school bouwt aan een eigen academische onderzoek agenda voor collega’s. De deskundigheid binnen school wordt daarmee naar een hoger peil gebracht.

Cambreur College

Locatie
Mgr. Schaepmanlaan 13
5103 BB Dongen
Opleidingen
vmbo, mavo, havo en vwo
Aantal leerlingen
ca. 1.330
Bijzonderheden
Tweetalige havo en vwo
Meer informatie
Neem contact op met Mark van der Wegen:
mvdwegen@cambreurcollege.nl
Door internetbureau ROQUIN © 2024 AOS-OMO