Rythovius College - Eersel

Accent op jouw talent: daar staat het Rythovius College voor. De school maakt dat waar, om te beginnen door in de onderbouw talentenstromen voor Kunst, Sport en Science (inclusief het technasiumvak Onderzoeken & Ontwerpen) aan te bieden. De gymnasiumafdeling van de school en het Anglia-programma zijn andere mogelijkheden voor leerlingen die hun talenten willen ontwikkelen. Bovendien biedt de bovenbouw vele mogelijkheden: naast de ‘gewone vakken’ kunnen vijf kunstvakken als examenvak worden gekozen. Andere extra examenopties zijn Sport op mavo, havo en vwo en Filosofie op vwo. In het kader van onderwijskundige ontwikkeling ligt het accent dit schooljaar op twee thema’s: gebruik van de iPad in het onderwijs en differentiëren in de klas (waarbij de iPad een hulpmiddel kan zijn).

Het schoolplan 2014-2018 Kiezen voor de toekomst verwoordt de ambities voor de komende periode. Eén van de ambities is dat ook medewerkers hun talenten ontwikkelen. Het Rythovius College wil een lerende organisatie zijn. In dat kader spelen de vijf jaar geleden opgerichte leerkringen een belangrijke rol. Ze blijken te voorzien in de leerbehoeften van medewerkers. Deelnemers werken in kleine groepen onder leiding van een expert (bij voorkeur iemand uit de school). In een vijftal bijeenkomsten komen thema’s aan de orde die direct met de situatie in de klas te maken hebben. Dit schooljaar zijn de thema’s: gebruik van de iPad in het onderwijs, intervisie voor docenten die in de ondersteuning (zorg) werken, begeleiden van het profielwerkstuk op havo, differentiëren in de bovenbouw havo/vwo en effectief omgaan met je tijd.

Website

Klik hier om naar de website van het Rythovius College in Eersel te gaan.

Door internetbureau ROQUIN © 2023 AOS-OMO